COVID-10 tiedote 26.1.2021

Epidemiatilanne on pysynyt tasaisena viime viikkojen aikana. Nyt kuitenkin muuntovirus on alkanut levitä myös Suomessa, muuntunut virus voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Toistaiseksi ei ole näyttöä, että virusmuunnos aiheuttaisi vakavamman taudin. Muuntoviruksesta ei ole vielä tarkempaa tietoa, eikä muuttuneita ohjeita esim. vierailujen suhteen palvelutaloissa. Virusmuunnosten leviämistä Suomeen pyritään torjumaan tehostamalla testaamista rajoilla sekä alueellisin rajoituksin ja suosituksin. On entistäkin tärkeämpää todeta kaikki tartunnat nopeasti, jäljittää ne ja katkaista tartuntaketjut, jotta aiempaa helpommin tarttuvat virusmuunnokset eivät pääse leviämään.

Ikääntyneitä ja riskiryhmiä koskevat viranomaissuositukset:

Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee huomioida erityisen tarkasti. Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mukaan lukien ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat yksiköt:

 • Suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista
 • Sisällä vierailijoiden määrää ja vierailujen kestoa rajataan. Näitä valvotaan. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita.
 • Hoivakodissa asuva läheisesi voi tavata vierailijoita sisä- tai ulkotiloissa kerran päivässä.
 • Asukkaan luona voi käydä yksi vierailija kerrallaan. Toivomme, että pidät vierailun mahdollisimman lyhyenä. Vierailun sopiva kesto on noin 15 minuuttia.
 • Ulkovierailut voivat kestää enintään 30 minuuttia ja vierailijoita voi olla kerrallaan kaksi. Sovi tapaaminen etukäteen hoitopaikan henkilökunnan kanssa.
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä. Myös ulkotiloissa pitää käyttää koko ajan suu-nenäsuojusta.
 • Kiinnitä myös erityistä huomioita hyvään käsihygieniaan. Pese kädet saippualla tai käytä käsihuuhdetta ennen vierailua. Suosittelemme ottamaan tapaamiseen oman käsihuuhdepullon.
 • Koska Helsinki on koronaviruspandemian leviämisvaiheessa, vierailuja kotona, ystävien tai läheisten luona ei suositella.
 • Tule tapaamiseen vain terveenä. Jos olet matkustanut ulkomailla, tarkista ennen vierailua karanteeniohjeet Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta osoitteesta www.thl.fi.
 • Tapaamiset asukkaan omassa huoneistossa tai huoneessa. Vierailijat eivät saa liikkua muualla talossa tai yksikössä.

Kasvomaskin käytön suositukset yli 12-vuotialle:

 • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
 • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
 • harrastustoiminnassa
 • työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Rokotukset

Koronavirusrokotuksissa on edetty suurempiin rokotusryhmiin ja rokotuksia on alettu antaa entistä useammassa paikassa. Tämän viikon aikana valtaosa alueista on käynnistänyt rokotukset ikääntyneiden hoivakodeissa. Leevi ry:n palvelutaloissa, Rumpupolun ja Leevin palvelutaloissa on kaikki halukkaat asukkaat senioritalossa ja hoivakodeissa rokotettu ensimmäisen kerran perjantaina 22.1.2021. Tehosterokote annetaan kolmen viikon kuluttua. Ensimmäinen rokote ei vielä anna kattavaa suojaa, joten edelleen on varovaisuus tarpeen vierailujen suhteen.

Suuri osa henkilökunnasta on myös saanut ensimmäisen rokotteen.

Kiitämme kaikkia läheisiä ja omaisia yhteistyöstä ja ymmärryksestä tässä haastavassa tilanteessa !

Leevi ry