Hoiva- ja kotipalvelut

Hoiva- ja kotipalvelut

Leevin ja Rumpupolun palvelutalojen palveluiden tavoitteena on mahdollistaa asukkaiden itsenäinen asuminen turvallisesti ja laadukkaasti. Asukkaiden omatoimista ja itsenäistä asumista tuetaan ammattitaitoisen henkilökunnan ja kotipalvelutyöntekijöiden avulla ja palveluilla. Kotipalvelun asiakkailla on mahdollisuus valita palvelut henkilökohtaisen palvelutarpeensa mukaan. Palveluiden tarve harkitaan aina asiakkaan tai asiakkaan ja omaisen kanssa yhdessä ja jokaiselle palvelupaketin ostaneelle asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Palvelut voivat olla hoidollisia ja kodinhoidollisia palveluita. Hoidolliset palvelut sisältävät hygieniasta huolehtimisen (saunotus, suihkutus) sekä päivittäisissä toiminnoissa, pukeutumisessa, wc-käynneissä ja ruokailuissa avustamisen. Kodinhoidollisia palveluita ovat mm. siivous, vaatehuolto ja kauppa-apu.

Sopimuksen mukaan voidaan avustaa myös haavahoidoissa, lääkkeiden annostelemisessa ja turvallisen lääkehoidon toteutumisessa sekä muissa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi asiakkaita ohjataan ja neuvotaan erilaisissa henkilökohtaisten asioiden hoidossa. Asiakkailla on myös mahdollisuus saada tarvitessaan saattaja-apua esimerkiksi kulttuuritapahtumiin.

Kaikilla palvelutalojen asiakkailla on turvapuhelin, joka tukee itsenäistä ja omatoimista asumista. Tarvittaessa ja hätätapauksessa apua on saatavilla nopeasti ympäri vuorokauden.

Hinnasto

Hoiva- ja kotipalveluiden hinnasto 2024

Hoiva- ja kotipalveluiden tuet

Siivouksen palveluseteli kunnalta

Kotihoidon kotisiivouksen palveluseteli on tarkoitettu tukemaan kotona asuvaa asiakasta siivouksessa, josta asiakas ei itse suoriudu. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan kodin siivouksen kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan.

Lue lisää kotisiivouksen palvelusetelistä

Kotitalousvähennys

Kotitaloustöistä on mahdollista saada Verohallinnon myöntämää kotitalousvähennystä. Tällaista työtä ovat esimerkiksi hoito- ja hoivatyöt, siivous ja kotitaloustyöt sekä remonttityöt.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä