Asumisen tuet

Asumisen tuet

Säännöllisen kotihoidon kustannuksiin on mahdollista hakea kotihoidon palveluseteliä tai verotuksessa kotitalousvähennystä. Lisäksi asumiskustannuksiin voi hakea asumistukea ja hoivakustannuksiin eläkettä saavan hoitotukea.

 

Ikääntyneiden palveluasumisen palveluseteli

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneiden tai fyysisesti toimintarajoitteisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin hoivan kustannuksista palvelusetelin suuruisen summan.

Hoivakustannuksiksi katsotaan palvelumaksu ja perusmaksu. Palvelumaksu peritään hoidosta ja huolenpidosta. Perusmaksu kattaa yksikön yhteisiin tiloihin, valvontaan ja turvajärjestelyihin liittyviä kuluja. Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse.

Lue lisää Helsingin kaupungin palvelusetelistä

 

Asumistuki

Yleistä asumistukea voidaan maksaa pienituloiselle ruokakunnalle asumismenojen helpottamiseksi. Asumistukea voi saada vuokra- tai omistusasuntoon.

Lue lisää Kelan myöntämästä asumistuesta

 

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

Siihen voi olla oikeus henkilöllä, joka on kokopäiväisesti eläkkeellä ja jolla on vamma tai pitkäaikainen sairaus.

Lue lisää eläkettä saavan hoitotuesta