Asumisen tuet

Asumisen tuet

Kotihoidon ja kotipalveluiden kustannuksiin on mahdollista verotuksessa kotitalousvähennystä. Lisäksi asumiskustannuksiin voi hakea asumistukea ja hoivakustannuksiin eläkettä saavan hoitotukea.

 

Asumistuki

Yleistä asumistukea voidaan maksaa pienituloiselle ruokakunnalle asumismenojen helpottamiseksi. Asumistukea voi saada vuokra- tai omistusasuntoon.

Lue lisää Kelan myöntämästä asumistuesta

 

Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

Siihen voi olla oikeus henkilöllä, joka on kokopäiväisesti eläkkeellä ja jolla on vamma tai pitkäaikainen sairaus.

Lue lisää eläkettä saavan hoitotuesta