Asuntohakemus

Asuntohakemus

Asuntohakemuksen voi täyttää ja lähettää sähköisesti tai paperiversiona. Hakemukseen tarvittavat liitteet on lueteltu alla.

Asuntohakemuksen liitteet:

1. Selvitys verotettavista tuloista:

  • mikäli hakijan tulona on pelkkä eläke, selvitykseksi tositteet eläkkeistä/kuukausi tai verotustodistus sekä hakemukseen erittely eläkkeistä
  • muiden tulojen esim. pääomatulojen ja vuokratulojen osalta erilliset selvitykset (tositteet)

2. Hakemuksen liitteeksi on aina toimitettava kopio esitäytetystä veroilmoitusosasta.
3. Lääkärinlausunto, selvitys asiakkaan terveydellisistä tai sosiaalisista syistä, joiden perusteella haetaan palvelutaloon, tai jos hakija haluaa perustella vuokra-asunto tarvettaan terveydellisistä syistä.
4. Muut liitteet:

  • hakija haluaa vedota muun asiantuntijan lausuntoon
  • hakija haluaa vedota asumisoloihinsa tai nykyisen asuntonsa kuntoon/toimimattomuuteen, voi asiasta jättää vapaamuotoisen selvityksen hakemuksen liitteeksi.

Hakemukset tarvittavine liitteineen lähetetään palvelutaloon, johon haku kohdistuu

  • Leevin palvelutalo, Ilkantie 19, 00400 Helsinki
  • Rumpupolun palvelutalo, Klaneettitie10, 00420 Helsinki